Hædersdiplom


Hædersdiplom fra det Danske Gastronomiske Akademi.

Hædersdiplom fra det Danske Gastronomiske Akademi.

Det Danske Gastronomiske Akademis hædersdiplom for bogen Tarfisk og Vækkelseskage.

Gastronomisk Akademis hædersdiplom uddeles til etnograf Mie Buus for at have afdækket historien om tilvejebringelse af råvarer i Thys tilsyneladende golde klithede i den kulturhistoriske kogebog Tarfisk og Vækkelseskage. Det viste sig, at klitheden er en skattekiste for den lokale befolkning. Mie Buus fortæller i bogen om råvarernes opbevaring og tilberedning, ligesom hun via utallige opskrifter gør det muligt for læseren at genskabe Thy-køkkenet bid for bid. Vi får bl.a. historien om maden og råvarerne gennem interviews med gamle kogekoner, husmødre, fiskere og bønder, og det er ikke kun opskrifter på Tarfisk (tørfisk) og Vækkelseskage, der er i fokus, men retter fra hele perioden fra 1800 til 2012.

Mie Buus arbejder som inspektør ved Museet for Thy og Vester Hanherred, herunder Thisted Museum. Det er netop museets engagement, forståelse og interesse for gastronomiens betydning i Thys historie, der har været med til at få skabt fokus på den regionale gastronomi.

Diplomet blev overrakt ved en festmiddag i anledning af akademiets 50-års jubilæum på Dragsholm Slot lørdag d. 3. maj 2013.

Overrækkelsen af diplomet ved Claus Tingstrøm og Rune Nissen. Foto: Pia Buus.

Overrækkelsen af diplomet ved Claus Tingstrøm og Rune Nissen. Foto: Pia Buus.

Mie sammen med Inge Adriansen og Jane Kjølbye ved overrækkelsen af hædersdiplom i det Danske Gastronomiske Akademi på Dragsholm Slot i 2013. Foto: Pia Buus.

Mie sammen med Inge Adriansen og Jane Kjølbye ved overrækkelsen af hædersdiplom i det Danske Gastronomiske Akademi på Dragsholm Slot i 2013. Foto: Pia Buus.