Museum Thy


Om Thybo-osten og dens særegne smag.

Om Thybo-osten og dens særegne smag. Foto: Klaus Madsen/Museum Thy.

Thybo-ost på køkkenbordet på Vorupør Museum.

Thybo-ost på køkkenbordet på Vorupør Museum. Foto: Klaus Madsen/Museum Thy.

Museum Thy har gennem de seneste år arbejdet systematisk med områdets madkulturhistorie.

Det startede med en undersøgelse af kulturhistorien i området der i dag udgøres af Nationalpark Thy. En lang række interviews afdækkede bl.a. områdets kosttraditioner, der var præget af adgangen til havets fisk og klithedens ressourcer i form af vildt, bær og svampe samt de får, der fandt føden på den karrige vegetation af urter og lyng. Rapporten kan læses her: (klik her).

Et par gamle håndskrevne opskriftsbøger, skrevet af lokale kokkepiger i 1800-tallet, blev fundet frem af gemmerne på museets arkiv og føjede mere viden til emnet. Det samme gjorde et omfattende materiale indsamlet i Thy gennem nationalmuseets etnologiske undersøgelser i 1970erne. Materialet blev indsamlet ved hjælp af lokale informanter og gav detaljerede oplysninger om fårehold, jagt, fiskeri, biavl og andre økonomiske aktiviteter.

Såvel undersøgelsens resultater som bearbejdning af de skriftlige kilder er blevet formidlet gennem bøger, artikler, foredrag og udstillinger; men Museum Thy har også omsat viden på mere utraditionelle måder.

Birkedommer Otto Lemvigh skrev i 1789 en afhandling for det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab i om Thybo-osten og dens særegne smag. Senere kilder har også beskæftiget sig med Thybo-osten. Historien vil, at dynekongen Lars Larsen solgte nogle af de sidste oste i Thylejren i 1970. Et samarbejde mellem Museum Thy og Thise Mejeri vakte Thybo-osten til live igen i 2012. Osten produceres i dag på økologisk mælk fra Thy, og den har opnået både anerkendelse og medaljer.

Fra et egnsretter-arrangement på Vorupør Museum.

Fra et egnsretter-arrangement på Vorupør Museum. Foto: Mie Buus/Museum Thy.

På Vorupør Museum, som er en afdeling under Museum Thy, er der gennem de sidste år blevet afholdt flere arrangementer hvor der serveres traditionelle retter i det gamle bådeværksted. Her går fortælling og smagsprøver op i en spændende historisk helhed.