Kategori: LimfjordenÅleæggekage. Foto: Mie Buus/Museum Thy.
Fejring af 100 års-jubilæet for Jegindødæmningen lørdag den 20. juni var en oplagt lejlighed til at sætte fokus på den betydning, ål og ålemad havde for området. På Jegindø blev der tidligere omsat mange ål på fiskeauktionen, og der blev rundt om i hjemmene serveret ål på rigtig mange forskellige måder. […]

Åleæggekage
De her nævnte urter vokser på strandenge og nær Limfjorden. De findes alle ved Agger Tange og Krik Vig. Når du plukker dem må du være opmærksom på at den del af området er beskyttet i fuglenes yngletid. Derfor er det en god ide at orientere dig på Naturstyrelsens folder […]

Fjordens salte urter