Fiskeri ved Blissø


Hanstholm Vildtreservat blev oprettet i 1938. Tidligere lå området hen i mange små hede- og klitparceller, som blev udnyttet til fåregræsning og jagt. I reservatet ligger flere søer og lavvandede områder som Sokland, Thormål og Blegsø. I disse søer blev der tidligere drevet fiskeri.

I 1847 blev der bygget en ejendom til husmand Niels Overgaard ude på bakken ved Hykjær nær Blegsø, som lokalt blev kaldt Blissø. Det var bønderne i Hinding, der byggede huset og indsatte Niels Overgaard som fælles fårehyrde til at passe deres ret store fåreflokke om sommeren. Dertil skulle han skære fladtørv til brændsel og lyng til gårdenes bageovne.

Senere blev ejendommen overtaget af datteren Marie og svigersønnen Poul Christensen. Svigersønnen tog samtidig navnet Overgaard til sig. Han fik efterhånden noget af klitheden under plov, så der til ejendommen kunne holdes et par køer. Det var en stor dag, da besætningen kunne udvides med en lodden islandsk hest.

Fisker med gedde, Blegsø.

Fisker med gedde, Blegsø.

Poul Overgaard var ivrig jæger og fisker, og var derfor fuldtud i stand til at udnytte de muligheder, området bød på. Han fangede gedder, aborrer og satte ruser for ål i Blegsø. Fra den nærliggende Nors Sø importerede han helt, som blev sat ud i Blegsø, hvor der efterhånden blev en bestand af denne eftertragtede fisk.

Anders og Nicoline Overgaard var den sidste familie i huset ved Blegsø, hvor Anders var født. Nicoline overlevede sin mand, og afhændede huset til Klitvæsenet, som rev det ned. Fotoet stammer fra Eva Overgaard Christensen som var den mindste af pigerne.

Anders Overgaard Christensen og Nicoline Overgaard Christensen med børn foran ejendommen ved Isbjerg.

Anders Overgaard Christensen og Nicoline Overgaard Christensen med børn foran ejendommen ved Isbjerg. Foto udlånt af Eva Overgaard Christensen.