Bøger og artikler


Her er en samlet oversigt over nogle af de bøger, artikler og rapporter med  Mie Buus som forfatter, som omhandler madkulturen i Thy:

Bøger:
Tarfisk og vækkelseskage – kulturhistorisk kogebog fra Thy. Museet for Thy og Vester Hanherred, 2012.
Limfjordens kroer – en rejse i fortid og nutid. Limfjordsmuseernes Samvirke 2012.
Naturmad i Nationalpark Thy. Museum Thy 2014.
Naturmad ved Limfjorden. Eget forlag 2020.

Artikler:
Da klitten blev brugt. Sydthy Årbog 2005.
Jagt ved Limfjorden i perioden 1930-50. Historisk Årbog 2007.
Jagt som binæring til kystfiskeriet i Thy. Sydthy Årbog 2007.
Jagt som binæring i fiskersamfund i Thy ca. 1880-1950. Fortid og Nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. 2007:2 juni.
Fåreavl på klithederne i Thy før og nu. Landbohistorisk Tidsskrift 2007:1.
En muslingeindustri ved Limfjorden – Nyt møder gammelt hos Vilsund Muslinge Industri A/S. Muslinger og mennesker. Arbejde og fest ved Limfjorden. 2008.
Jagt på statens arealer i Thy – Konsortiejagt i Lodbjerg og Hvidbjerg plantager. Sydthy Årbog 2009.
Kost og kogebøger på Gadegaard i Sydthy. Artikel i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred. 2014.
Ålemad i den vestlige del af Limfjordslandet. Artikel i: Mad og Regionalitet. Dansk madhistorie, skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum nr. 16. 2015.
Fødevareprodukter fra Nationalpark Thy – storytelling, branding og værdiskabelse. Artikel i: Mad og Identitet. Dansk madhistorie, skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum nr. 17. 2016

Rapporter:
Udnyttelsen af klithederne i Thy. 2005.
Jagt i fiskersamfund i Thy. 2006.
Fårehold på klitheden i Thy – mellem tradition og fornyelse. 2007.
Jagtens kommercialisering i Thy – fra livsform til markedsøkonomi. 2008.