Kategori: Kulturhistorie


I Thys klitplantager vokser den fine spisesvamp kantarel nogle steder talrigt. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
I Danmark var kendskabet til svampe som fødevare tidligere ringe udbredt. I Thy var der således ikke i den brede befolkning tradition for at indsamle svampe. Måske har bl.a. de tyske turisters interesse for plantagens svampe spillet en rolle for den efterhånden også ret store lokale interesse for at gå […]

Svampenes kulturhistorie i Thy


Mosebøllebær, i Thy kendt som blåbær.Foto: Klaus Madsen/Museum Thy.
Fra sidst i juli er klitheden fuld af blåbær. Den korrekte betegnelse er mosebøllebær; men i Thy bruges betegnelsen blåbær. I gamle dage spillede disse bær en stor rolle i husholdningerne blandt områdets fiskere og husmænd. For de fattige familier var blåbærrene en vigtig indtægtskilde, og hele familien drog i […]

Blåbær


Moderne bistader placeret i Tved Plantage på kanten af Hanstedreservatet. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Honning har altid været et attraktivt produkt – også i Thy. Præsten Knud Aagaard siger i bogen ‘Beskrivelse over Thy’ fra 1802: ”Thyboerne er ikke uøvede i at fremstille bikuber og halmløbe, som de sammensyr med glatte pilekviste”. I 1800 var der i Danmark flere typer af bikuber; men ifølge […]

Bier og honningKronblade plukkes af en blomst af rynket rose. Foto: Klaus Madsen/Museum Thy.
Blomst og hyben af planten Rynket Rose (Rosa rugosa) har været brugt i husholdningen i mange år. Planten stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien; men den blev i 1800-tallet indført til Danmark som prydplante. Den har siden bredt sig voldsomt og betragtes i dag som uønsket i den danske natur. […]

Saft, sirup og kagepynt af Rynket Rose


Hyldeblomstsaft. Foto: Mie Buus/Museum Thy.
Hyld er blevet anvendt i de fleste husholdninger i området. Især er hyldebær blevet anvendt til fremstilling af en nærende og helsebringende hyldebærsaft. Hyldebærsaft er både velsmagende og sund. Bærrene har et højt indhold af A-vitamin og C-vitamin. Hyld anses for at være et virksomt middel mod forkølelse og hoste […]

Når hylden blomstrer

Rugbrød med byg. Foto: Mie Buus/Museum Thy.
I Danmark har vi bagt brød af kornsorten rug i rigtig mange år. Brød var i mange år synonymt med rugbrød og det foretrukne brød helt op til omkring 1800. Rugbrødet blev lavet på groftmalet rugmel med masser af kliddele, hvilket gjorde brødet fiberholdigt og mættende. I år med dårlig […]

Rugbrød med byg


Mark med mælkebøtter. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Det er mælkebøttetid og landskabet præges af de gule blomster. Ingen anden blomst i vor flora har fået så mange folkelige tilnavne som mælkebøtten, her er blot nævnt nogle eksempler: Præstekrone, munkekrone, løvetunge, harekål. I Thy var mælkebøtten også kendt under navnet troldkone og mælkebøttens saft kaldte man troldkonemælk eller fandens […]

Mælkebøtten
De her nævnte urter vokser på strandenge og nær Limfjorden. De findes alle ved Agger Tange og Krik Vig. Når du plukker dem må du være opmærksom på at den del af området er beskyttet i fuglenes yngletid. Derfor er det en god ide at orientere dig på Naturstyrelsens folder […]

Fjordens salte urter


Strandvejbred fra klitheden i Thy. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Strandvejbred havde tidligere en position i det danske køkken. I marsken i Sønderjylland plukkede befolkningen den store mængder i 1800-tallet og 1900-tallet og solgte den på torvet til byboerne. Dengang stuvede man det ligesom spinat, og strandvejbred blev anset som mere velsmagende og sundere end spinat. I folkemedicinen er vejbred […]

Strandvejbred og lægekokleare